EOL:Website-notifier.activity on content partner content.message/mk

From translatewiki.net
Revision as of 12:53, 23 December 2011 by Bjankuloski06 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ова е автоматска порака од Енциклопедијата на живиот свет (EOL) во која ги наведуваме скорешните коментари и кустоски постапки содржините на EOL доставени од соучесникот %{partner_full_name} (%{partner_profile_url}). Прегледов го добивате бидејќи сте наведени како контакт за %{partner_full_name}.

Ако имате прашања или ви треба помош за да дојдете до вашата членска сметка, обратете се на %{species_pages_group_email}.


Кустоски постапки: %{curator_activity_log}

Коментари на податочни објекти: %{data_object_comments}

Коментари на страници поврзани со вашите податоци: %{page_comments}