EOL:Website-notifier.content partner resource hierarchy publish request.message/tl

From translatewiki.net
Revision as of 18:10, 5 July 2012 by AnakngAraw (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Isa itong kusang pagpapabatid ng sistema ng EOL para sa Pangkat ng mga Pahina ng Espesye. Humiling si %{user_full_name} na ang isang hirarkiyang may kaugnayan sa napagkunang %{resource_title}, na minamay-ari ng kawaksi sa nilalaman na si %{partner_full_name}, ay maitaguyod (ilathala) sa isang natitingnan-tingnang hirarkiya sa EOL, kasunod ang mga detalye:

Tagagamit: %{user_full_name} E-liham: %{user_email} URL ng balangkas-katangian: %{user_profile_url}

Kawaksi: %{partner_full_name} URL ng mga Pinagkukunan ng Kawaksi: %{partner_resources_url}

Napagkunan: %{resource_title} URL ng napagkunan: %{resource_url} Baguhin ang URL ng hirarkiya: %{hierarchy_edit_url}