EOL:Website-the json response for this method/gl

From translatewiki.net
Revision as of 15:10, 6 August 2015 by Toliño (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

A resposta JSON deste método devolve máis información que a resposta XML. A resposta JSON inclúe varias estatísticas acerca deste nodo e os seus descendentes taxonómicos. Por exemplo, hai un campo de devolución denominado "total_descendants" que lista o número de nodos que dependen daquel especificado, segundo esta xerarquía; "total_trusted_text" inclúe o número total de obxectos de datos de texto únicos ligados con esta páxina ou con calquera dos seus descendentes.