Difference between revisions of "Group descriptions/ksh"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 86: Line 86:
   
 
Heh di Jropp vun Täxte un Nohreeschte hät alles, wat för de aktälle Pröhfväsjohn fum [[Translating:MediaWiki|MehdijaWikki]] ({{CURRENTVERSION}}) singe Projramm_Schnettschtäll för Axjuhne jebruch weed.
 
Heh di Jropp vun Täxte un Nohreeschte hät alles, wat för de aktälle Pröhfväsjohn fum [[Translating:MediaWiki|MehdijaWikki]] ({{CURRENTVERSION}}) singe Projramm_Schnettschtäll för Axjuhne jebruch weed.
  +
  +
This message group contains the messages used in the [[:w:en:Exif|Exif]] tags that appear on image file description pages in [[Translating:MediaWiki|MediaWiki]]
   
 
En dä Jropp hee sin all de Täxte un Nohreeschte uß däm MehdijaWikki singe aktoälle <i lang="de">alpha</i>-Version ({{CURRENTVERSION}})
 
En dä Jropp hee sin all de Täxte un Nohreeschte uß däm MehdijaWikki singe aktoälle <i lang="de">alpha</i>-Version ({{CURRENTVERSION}})

Revision as of 09:42, 3 January 2019


MAZI Toolkit is a DIY toolkit for building local wireless community networks

LibreMesh is an international community developing tools for wireless community networks

Ajapaik is an app for making rephotographs of historic images

Interaction Timeline is a tool that displays a chronologic history for two wiki users on pages where they have both made edits.

XTools is a suite of tools to analyze pages, users and projects of a single MediaWiki installation or wiki farm

Öngersöhk vun de Sigge ier Affrohfe määt Belldscher vun Schtatestek för de Affrohf_Zahle vum de Wikkimehdija-Schtefftong ier Projäksigge.

Grant Metrics is a simple, easy to use interface for reporting shared metrics on WMF wikis.

ProveIt is a reference manager for Wikipedia

CitationHunt es e Wärkzüsch, öm Ußsahre ohne aanjejovve Quälle en de Wikkipehdijas en divärse Schproche ze fenge.

CodevTT hällt Zigge faß un verwalldt Projäkte em MantisBT.

CopyPatrol is a Wikimedia tool that allows you to see recent Wikipedia edits that are flagged as possible copyright violations.

Dissemin is a website to help researchers detect paywalled papers and make them available in an open archive

Crosswatch es e Wärkzüsch em Wäb wadd einem en Oppaßleß för alle Wikkis vun de Wikkimehdija Scheffftong op eijmohl un zesamme beedt.

EntryScape es a Wäb_Projramm, öm Dahte un Metta_Dahte ze verwallde, di för Minsche, Jroppe un Jemeinschaffte zor Verföhjong schtonn.

FreeCol es e Schtrattejihschpell, woh mer afwääßelnd bei trick.

FUDforum, e Forumsprojramm för et Web, jeschrevve en dä Projrammierschprohch PHP.

Der LöckeFenger es e Hölpprojram, wat et müjjesch määt, neuje Atikelle vörzeschlonn, för se en de Wikkipehdija ze donn.

IA Upload is a tool that uploads DjVu files from the Internet Archive to Commons

Internet Archive bot is a tool to update broken links

Hive.js es zom Zesammewerke en Ääschzigg.

MantisBT es e frei Süßtehm för övver et Web Fählere un Fählermäldonge ze verwallde.

En dä Jropp sen Täxde un Nohreeschte em Zosammehang met OpenStreetMap.

Heh di Jropp hät de Nohreeschte uß dä Bovverfläsch vun Open Street Map.

WikiBlame kann flöck de Schriiver vun enem Stöck vun ener Sigg en enem Wikkimehdija Wikki fenge.

En Jropp vun Täxte un Nohreeschte för dat Projramm Klötzjer ze övversäze.

Dat heh es en Sammeljropp met all de Täxte un Nohreeschte för dem MehdijaWikki singe Blue-Spice-Zohsazprojramme.

Heh di Sammeljropp hät de janze Täxte un Nohreschte vun alle Aandeile vum MehdijaWikki singem Zohsatzprojramm-Pöngel Collection.

Täxte un Nohreeschte för et Wöhterbooch vum Levve

Etherpad lite es e Projramm, woh en Aanzahl Minsche werklesch zosamme un em sällve Momang övver et Internet aan enem Täx schriive künne.

Europeana 1914-1918 es en Wäbßait med Verzäll, Fellme un hestohresche Mattrejahlejje övver der eezde Wältkrehsch.

Heh di Sammeljropp hät de janze Täxte un Nohreschte vun alle Aandeile vum MehdijaWikki singem Zohsatzprojramm-Pöngel Flagged Revisions.

FUEL sull mih Einheijtleschkeid en de Övversäzonge vun Projramme bränge.

Huggle es en Aanwändong för em Brauser flöck Ongerscheide zwesche Väsjohne vun Sigge aanzezeije, un esu met Quatsch- un Kappottmaacherei en Wikkis ömjonn ze künne.

En Jrop Täxte un Nohreeschte för iHRIS

iNaturalist es en Wäbßait, öm opzezäijschne, wat mer en de Natuhr sühd, öm annder Frünnde vun de Natuhr ze träffe, un jädd övver de Wäld on de Natuhr nohzolässe un liehre ze künne.

De Täxte un Nohreeschte vum Kiwix

lib.reviews is an open source, nonprofit platform for reviewing absolutely anything

Ene Houp-Zohsaz för MantisBT

MathJax es en JavaSkrep-Projrammbiblijotehk, di mathemattesche Krohm en jehdem Brauser aanzeije kann.

Täxde un Nohreeschte för en stabihle Väsjohn vum MehdijaWikki

Heh di Jropp vun Täxte un Nohreeschte hät alles, wat för de aktälle Pröhfväsjohn fum MehdijaWikki (1.36.1) singe Projramm_Schnettschtäll för Axjuhne jebruch weed.

This message group contains the messages used in the Exif tags that appear on image file description pages in MediaWiki

En dä Jropp hee sin all de Täxte un Nohreeschte uß däm MehdijaWikki singe aktoälle alpha-Version (1.36.1)

Hee di Sammeljropp hät de janze Täxte un Nohreschte vun alle Zohsatzprojramme vum MehdijaWikki

Hee di Sammeljropp hät de janze Täxte un Nohreschte vun alle Bedehnbovverfläsche vum MehdijaWikki.

En dä Jropp heh sin dem MehdijaWikki sing fönnef hondert am mihßte jebruchte Täxte un Nohreeschte dren.

Mifos es e Süßtehm för Enfommazjuhne övver klein Jeldbedrähsch ze verwallde.

NFC Ring Control es en Aanwändong fö Mobihl-Apparahte, öm met NFC-Ämfänger_Bouschteijn en Verbendong ze trädde.

NOCC es e Projramm för övver et Web e-mail ze krijje, ze schrihve, un ze verwallde. Wann Üsch jät opfällt, un wann_er Froore hat, doht dat op dä Sigg „Support“ opschrihve.

Mer han kein Enfommazjuhne övver heh di Jropp vun Nohreeschte un Täxte

Heh di Täxde un Nohreeschde sin Deil vum Projäk Open Images.

Oppia is a tool to collaboratively build interactive lessons.

Potlatch2 es e Projramm för OpenStreetMap ze beärbeide wad op Flash läuf.

Pywikibot es en Versammlong vun Projramme un Wärkzüsch för en de Wikkipehdija un annder WikkiMehdija Wikkis jät ze änndere.

Heh di Sammeljropp hät de janze Täxte un Nohreschte vun alle Aandeile vum MehdijaWikki singem Pöngel vun Zohsatzprojramme för Röckmälldonge vum Lässer.

reFill deihd ob en eijnfache Manier Quällehenwihß opmaache.

Revision scoring es en Sammlong vun Wärkzüsch ön de su jenannte könßlejje Entellejänz en de Wikkipedhdia ze nözze.

En Sammeljropp för all de Täxte un Nohreeschte vum Semanntesche MehdijaWikki un däm sing Zohsazprojramme.

All de övversäzbaa Sigge

Heh di Sammeljropp hät de janze Täxte un Nohreschte vun alle Aandeile vum MehdijaWikki singem Pöngel Zohsatzprojramme mem Nahme Translate (Övversäze). Sidd esu jood un doht Üsch aan heh di Leß met Wööter un Bejreffe hallde.

Heh di Sammeljropp hät de jannze Täxte un Nohreschte vun alle Aandeile vum MehdijaWikki singem Övversäzongwärkzüsch-Zohsatzprojramm.

Heh di Jropp vun Täxte un Nohreeschte es för Intuition, enem Süßtehm för et Övversäze vun Projramme, di op de Wikkimehdija Schteftong iehre Tool Labs</> loufe. (Ongerschtözong un Hölp)

Sammeljropp för di Täxte un Nohreeschte vum Zohsazprojramm UniversalLanguageSelector (ULS) vum MehdijaWikki un verwandte Projrammpakätte.

jquery.uls is a JavaScript library that allows easy selection of a language out of a long list

video2commons es e Wärkzüsch öm Datteije met Viddejo udder Töhn vun söns woh em Näz op de Wikkimehdija Commons huh ze lahde.

VicuñaUploader es e Wärkzüsch för Datteije op Wikkimehdija Commons un annder Projäkte vun de Wikkimehdija Schteftong huh_ze_laade.

Sammeljropp met alle Täxte un Nohreeschte för et Zohsazprojramm VisualEditor för MehdijaWikki, un wadd aan Projramme domet zesamme hängk.

Waymarked Trails“ es ene Dehns, dä zeisch Wanderwähje, Raddwähje, Wähje för et Mauntenbaiks un för Rollschohn en de janze Wält.

De Hölpsigge uß de „Waymarked Trails“-Websigge: http://waymarkedtrails.org/help/about

Wikidata Query Service is the official query tool for Wikidata

Et Education Projramm Dashboard es Projramm för Schollklaße un annder Projäkte för Jroppe_Ärbeid övver et Wäb en de Wikkipehdija.

Täte un Nohreeschte för de [https://scholarships.wikimedia.org/apply Aandrääsch op Schtipändije un Ongerschtözong för de Wikimania-Kumferäns]

Heh di Sammeljropp hät de Täxte un Nohreschte vun de mobihle Projäkte vun de Wikkimehdija-Schtefftong.

Commons Mobile is an app for Android for browsing and uploading to Wikimedia Commons

WikipediaMobile es e Projramm för ongerscheidlijje Bedriefsüßtehme för de Wikipehdija op draachbaare Jerähte un Tabblät-PCs ze lässe un ze schrihve.

Wikipedia Android es de Väsjohn vun de mobihle Äpp vun de Wikkipehdija för dat Bedrihfßsüßtehm Android.

Wikipedia iOS es de Väsjohn vun de mobihle Äpp vun de Wikkipehdija schpezjäll för dat Süßtehm iOS.

WikisourceMobile es e Projramm för ongerscheidlijje Bedriefsyßtehme för et QuälleWikki op draachbaare Jerähte un Tablät-PCs ze lässe un ze schrieve.

WiktionaryMobile es e Projramm för ongerscheidlijje Bedriefsyßteeme för et WikkiWööterbohch op draachbaare Jerähte un Tabblät-PCs ze lässe un ze schrihve.

Hee di Sammeljropp hät de Täxte un Nohreschte vun alle Zohsatzprojramme vum MehdijaWikki, di mer heh ongershtöze donn, un di en de Wikkis vun de Wikkimehdija Schtefftong jebruch wähde.

En heh dä Sammeljropp sin all de Täxte un Nohreeschte us dä Zohsazprojramme vum MehdijaWikki, di et Kumitte för de Schhprohche vun de Wikkimehdija Schteftong övversaz han well.

Meta message group containing all the messages for supported MediaWiki extensions that are used on some Wikimedia Foundation wikis and provide advanced editing and administration functionality

Meta message group containing all the messages for supported MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation for fundraising

Meta message group containing all the messages for supported MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation wikis and provide advanced functionality for software developers and server operations engineers

Meta message group containing all the messages for supported MediaWiki extensions that are installed on some Wikimedia Foundation wikis for early testing, and which may be installed on more wikis in the future

Meta message group containing all the messages for supported MediaWiki extensions that are installed on Wikivoyage sites

Meta message group containing all the messages for supported MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation wikis, but which are not likely to be updated significantly or to be deployed to new sites

Meta message group containing all the messages for supported MediaWiki extensions that are used on Wikimedia Foundation wikis for advanced media handling

Localisation of the https://www.wikipedia.org main page

The Wikipedia Library Card platform (website) is a tool for signing up to paywalled resources for free using your Wikipedia login. The Wikipedia Library provides free access to research materials to improve Wikimedians' ability to contribute content to Wikimedia projects.

Map of Monuments is a tool allowing you to view monuments with no article on Wikipedia.

Weapon of Mass Description is a tool allowing you to add Wikidata labels and descriptions en masse.

Commons Mass Description is a tool allowing you to add descriptions to Commons images en masse.

Wikinity is a tool for searching entities

Tracker is an expense tracking app used by Wikimedia Czech Republic.