Difference between revisions of "Localisation guidelines/fa"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
 
Line 10: Line 10:
 
#در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (نظیر email یا fax) اولویت همیشه با واژه‌ای است که در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را در حال حاضر دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر بین فارسی‌زبانان عبارت «فن‌آوری» آن قدر متداول است که در ترجمه‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود؛ در مقابل، واژه «رایانامه» به عنوان ترجمهٔ email هنوز متداول نیست و نباید استفاده شود.
 
#در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (نظیر email یا fax) اولویت همیشه با واژه‌ای است که در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را در حال حاضر دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر بین فارسی‌زبانان عبارت «فن‌آوری» آن قدر متداول است که در ترجمه‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود؛ در مقابل، واژه «رایانامه» به عنوان ترجمهٔ email هنوز متداول نیست و نباید استفاده شود.
 
#:در مواردی که پیش از این ترجمهٔ مدیاویکی با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ متداول، این تغییر را دست کم در پروژه‌های ویکی‌مدیا اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی اصلاح پیغام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
 
#:در مواردی که پیش از این ترجمهٔ مدیاویکی با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ متداول، این تغییر را دست کم در پروژه‌های ویکی‌مدیا اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی اصلاح پیغام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
#ترجمه‌های فضاهای نام و واژه‌های جادویی را تغییر نباید داد، اما می‌توان جایگزین‌های بیشتری (alias) اضافه کرد.
+
#ترجمه‌های فضاهای نام، صفحه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را تغییر نباید داد، اما می‌توان جایگزین‌های بیشتری (alias) اضافه کرد.
 
#:اضافه کردن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در ترجمه این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
 
#:اضافه کردن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در ترجمه این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
   

Revision as of 17:09, 23 January 2011

This is an essay about the guidelines of Persian translations of MediaWiki messages. The standards are written in Persian and the discussion also takes place in Persian, but the final decision will also be offered in English.

ترجمه پیغام‌های مدیاویکی به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:

 1. تمام ترجمه‌ها باید با اصول نگارش فارسی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطرح شده و در خط ویکی‌پدیای فارسی نیز در حال استفاده است سازگار باشد. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
 2. در ترجمهٔ پیغام‌های جدید باید دقت شود که سازگاری با پیغام‌های موجود تا حداکثر ممکن رعایت شود. به عنوان مثال، دکمهٔ «Go» در تمام موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه این که یک‌جا «برو» و یک‌جا «برود» ترجمه شود.
  در همین راستا، واژه‌های عام در تمام موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. مثلاً اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفاده آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (نظیر «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و غیره) در آن افزونه استفاده نشود.
  هم‌چنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های مختلف هم به روش مشابهی ترجمه شوند (مثلاً واژهٔ Patrol در تمام افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
 3. در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (نظیر email یا fax) اولویت همیشه با واژه‌ای است که در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را در حال حاضر دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر بین فارسی‌زبانان عبارت «فن‌آوری» آن قدر متداول است که در ترجمه‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود؛ در مقابل، واژه «رایانامه» به عنوان ترجمهٔ email هنوز متداول نیست و نباید استفاده شود.
  در مواردی که پیش از این ترجمهٔ مدیاویکی با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ متداول، این تغییر را دست کم در پروژه‌های ویکی‌مدیا اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی اصلاح پیغام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
 4. ترجمه‌های فضاهای نام، صفحه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را تغییر نباید داد، اما می‌توان جایگزین‌های بیشتری (alias) اضافه کرد.
  اضافه کردن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در ترجمه این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).

در مواردی که مطمئن نیستید ترجمهٔ درست کدام است، اول از کاربرهای با تجربه سوال کنید.

نظر خود در مورد این رهنمود را در صفحهٔ بحث آن بنویسید.