Difference between revisions of "Localisation guidelines/fa"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
{{languages|width=100%|dir=rtl}}
 
{{languages|width=100%|dir=rtl}}
 
{{ {{Localized|ProcessNavigation}} }}
 
{{ {{Localized|ProcessNavigation}} }}
<div class="mw-content-rtl">
+
<div class="mw-content-rtl" lang="fa">
 
این نوشتاری برای آموزش مترجمان زبان فارسی پیام‌های MediaWiki است. استانداردها در زبان فارسی نوشته شده‌اند و همچنین بحث و گفتگو در زبان فارسیست، ولی تصممیم نهایی به انگلیسی نیز نمایان می‌شود.
 
این نوشتاری برای آموزش مترجمان زبان فارسی پیام‌های MediaWiki است. استانداردها در زبان فارسی نوشته شده‌اند و همچنین بحث و گفتگو در زبان فارسیست، ولی تصممیم نهایی به انگلیسی نیز نمایان می‌شود.
ترجمه‌ی پیام‌های MediaWiki به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:
+
ترجمهٔ پیام‌های MediaWiki به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:
   
 
#تمام برگردان‌ها باید با پایه‌های نگارش فارسی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته شده و در [http://fa.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا:دستور_خط ویکی‌پدیای فارسی] نیز به کار می‌رود سازگار باشند. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
 
#تمام برگردان‌ها باید با پایه‌های نگارش فارسی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته شده و در [http://fa.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا:دستور_خط ویکی‌پدیای فارسی] نیز به کار می‌رود سازگار باشند. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
#در برگردان پیام‌های نو باید دقت شود که سازگاری با پیام‌های موجود تا بیشترین حد ممکن رعایت شود. برای نمونه، دکمهٔ «Go» در همه‌ی موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه اینکه جایی «برو» و جایی «برود» ترجمه شود.
+
#در برگردان پیام‌های نو باید دقت شود که سازگاری با پیام‌های موجود تا بیشترین حد ممکن رعایت شود. برای نمونه، دکمهٔ «Go» در همهٔ موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه اینکه جایی «برو» و جایی «برود» ترجمه شود.
#:در همین راستا، واژه‌های همگانی در همه‌ی موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. برای نمونه اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفاده‌ی آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (مانند «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و ...) در آن افزونه استفاده نشود.
+
#:در همین راستا، واژه‌های همگانی در همهٔ موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. برای نمونه اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفادهٔ آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (مانند «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و ...) در آن افزونه استفاده نشود.
#:همچنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های گوناگون هم به روش مشابهی ترجمه شوند (نمونه: واژه‌ی Patrol در همه‌ی افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
+
#:همچنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های گوناگون هم به روش مشابهی ترجمه شوند (نمونه: واژهٔ Patrol در همهٔ افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
#در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (مانند email یا fax) برتری همیشه با واژه‌ای است که هم اکنون در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را دارد. برای نمونه، هم اکنون بین فارسی‌زبانان عبارت «فناوری» آن قدر فراگیر است که در برگردان‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود یا واژه‌ی «بدافزار» به جای malware کاملاً فراگیر و قابل استفاده است. در مقابل، واژه‌ی «کلیک» به همین شکل وارد زبان فارسی‌شده و جا افتاده و نباید از برگردان‌های ناروان به جای آن استفاده شود.
+
#در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (مانند email یا fax) برتری همیشه با واژه‌ای است که هم اکنون در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را دارد. برای نمونه، هم اکنون بین فارسی‌زبانان عبارت «فناوری» آن قدر فراگیر است که در برگردان‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود یا واژهٔ «بدافزار» به جای malware کاملاً فراگیر و قابل استفاده است. در مقابل، واژهٔ «کلیک» به همین شکل وارد زبان فارسی‌شده و جا افتاده و نباید از برگردان‌های ناروان به جای آن استفاده شود.
#:در مواردی که پیش از این ترجمه‌ی MediaWiki با واژه‌ی نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژه‌ی فراگیر، این تغییر را دست کم در پروژه‌های WikiMedia اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی درست کردن پیام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
+
#:در مواردی که پیش از این ترجمهٔ MediaWiki با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ فراگیر، این تغییر را دست کم در پروژه‌های WikiMedia اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی درست کردن پیام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
 
#برگردان‌های فضاهای نام، برگه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را نباید تغییر داد، ولی می‌توان جایگزین‌های (alias) بیشتری اضافه کرد.
 
#برگردان‌های فضاهای نام، برگه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را نباید تغییر داد، ولی می‌توان جایگزین‌های (alias) بیشتری اضافه کرد.
#:افزودن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در برگردان این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصله‌ی مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
+
#:افزودن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در برگردان این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
#برای ترجمه‌ی واژه‌های فنی می‌توان از [http://tihcec.tabaar.com/Nashrie/Files/874.pdf واژه‌نامه‌ی مرجع برای ترجمه‌ی محیط لینوکس] الهام گرفت.
+
#برای ترجمهٔ واژه‌های فنی می‌توان از [http://tihcec.tabaar.com/Nashrie/Files/874.pdf واژه‌نامهٔ مرجع برای ترجمهٔ محیط لینوکس] الهام گرفت.
 
در مواردی که مطمئن نیستید برگردان درست کدام است، '''نخست''' از کاربرهای با تجربه پرسش کنید.
 
در مواردی که مطمئن نیستید برگردان درست کدام است، '''نخست''' از کاربرهای با تجربه پرسش کنید.
 
</div>
 
</div>

Revision as of 15:21, 8 June 2013

ویکی‌ترجمه
مقدمه
شروع کار
Translation tutorial
چگونه شروع کنیم
جستارهای وابسته
رهنمودهای محلی‌سازی
غیر برخط
پاسخ پرسش‌های متداول
پشتیبانی

این نوشتاری برای آموزش مترجمان زبان فارسی پیام‌های MediaWiki است. استانداردها در زبان فارسی نوشته شده‌اند و همچنین بحث و گفتگو در زبان فارسیست، ولی تصممیم نهایی به انگلیسی نیز نمایان می‌شود. ترجمهٔ پیام‌های MediaWiki به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:

 1. تمام برگردان‌ها باید با پایه‌های نگارش فارسی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته شده و در ویکی‌پدیای فارسی نیز به کار می‌رود سازگار باشند. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
 2. در برگردان پیام‌های نو باید دقت شود که سازگاری با پیام‌های موجود تا بیشترین حد ممکن رعایت شود. برای نمونه، دکمهٔ «Go» در همهٔ موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه اینکه جایی «برو» و جایی «برود» ترجمه شود.
  در همین راستا، واژه‌های همگانی در همهٔ موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. برای نمونه اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفادهٔ آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (مانند «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و ...) در آن افزونه استفاده نشود.
  همچنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های گوناگون هم به روش مشابهی ترجمه شوند (نمونه: واژهٔ Patrol در همهٔ افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
 3. در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (مانند email یا fax) برتری همیشه با واژه‌ای است که هم اکنون در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را دارد. برای نمونه، هم اکنون بین فارسی‌زبانان عبارت «فناوری» آن قدر فراگیر است که در برگردان‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود یا واژهٔ «بدافزار» به جای malware کاملاً فراگیر و قابل استفاده است. در مقابل، واژهٔ «کلیک» به همین شکل وارد زبان فارسی‌شده و جا افتاده و نباید از برگردان‌های ناروان به جای آن استفاده شود.
  در مواردی که پیش از این ترجمهٔ MediaWiki با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ فراگیر، این تغییر را دست کم در پروژه‌های WikiMedia اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی درست کردن پیام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
 4. برگردان‌های فضاهای نام، برگه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را نباید تغییر داد، ولی می‌توان جایگزین‌های (alias) بیشتری اضافه کرد.
  افزودن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در برگردان این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
 5. برای ترجمهٔ واژه‌های فنی می‌توان از واژه‌نامهٔ مرجع برای ترجمهٔ محیط لینوکس الهام گرفت.

در مواردی که مطمئن نیستید برگردان درست کدام است، نخست از کاربرهای با تجربه پرسش کنید.