Difference between revisions of "Localisation guidelines/fa"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
(recat)
 
(7 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
{{ {{Localized|ProcessNavigation}} }}
 
{{ {{Localized|ProcessNavigation}} }}
 
This is an essay about the guidelines of Persian translations of MediaWiki messages. The standards are written in Persian and the discussion also takes place in Persian, but the final decision will also be offered in English.
 
This is an essay about the guidelines of Persian translations of MediaWiki messages. The standards are written in Persian and the discussion also takes place in Persian, but the final decision will also be offered in English.
  +
<div class="mw-content-rtl" lang="fa">
  +
ترجمهٔ پیام‌های MediaWiki به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:
   
  +
#تمام برگردان‌ها باید با پایه‌های نگارش فارسی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته شده و در [http://fa.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا:دستور_خط ویکی‌پدیای فارسی] نیز به کار می‌رود سازگار باشند. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
<div class="persian">
 
  +
#در برگردان پیام‌های نو باید دقت شود که سازگاری با پیام‌های موجود تا بیشترین حد ممکن رعایت شود. برای نمونه، دکمهٔ «Go» در همهٔ موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه اینکه جایی «برو» و جایی «برود» ترجمه شود.
ترجمه پیغام‌های مدیاویکی به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:
 
  +
#:در همین راستا، واژه‌های همگانی در همهٔ موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. برای نمونه اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفادهٔ آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (مانند «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و ...) در آن افزونه استفاده نشود.
 
  +
#:همچنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های گوناگون هم به روش مشابهی ترجمه شوند (نمونه: واژهٔ Patrol در همهٔ افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
#تمام ترجمه‌ها باید با اصول نگارش فارسی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطرح شده و در [http://fa.wikipedia.org/wiki/ویکی‌پدیا:دستور_خط ویکی‌پدیای فارسی] نیز در حال استفاده است سازگار باشد. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
 
  +
#در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (مانند email یا fax) برتری همیشه با واژه‌ای است که هم اکنون در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را دارد. برای نمونه، هم اکنون بین فارسی‌زبانان عبارت «فناوری» آن قدر فراگیر است که در برگردان‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود یا واژهٔ «بدافزار» به جای malware کاملاً فراگیر و قابل استفاده است. در مقابل، واژهٔ «کلیک» به همین شکل وارد زبان فارسی‌شده و جا افتاده و نباید از برگردان‌های ناروان به جای آن استفاده شود.
#در ترجمهٔ پیغام‌های جدید باید دقت شود که سازگاری با پیغام‌های موجود تا حداکثر ممکن رعایت شود. به عنوان مثال، دکمهٔ «Go» در تمام موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه این که یک‌جا «برو» و یک‌جا «برود» ترجمه شود.
 
  +
#:در مواردی که پیش از این ترجمهٔ MediaWiki با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ فراگیر، این تغییر را دست کم در پروژه‌های WikiMedia اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی درست کردن پیام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
#:در همین راستا، واژه‌های عام در تمام موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. مثلاً اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفاده آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (نظیر «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و غیره) در آن افزونه استفاده نشود.
 
  +
#برگردان‌های فضاهای نام، برگه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را نباید تغییر داد، ولی می‌توان جایگزین‌های (alias) بیشتری اضافه کرد.
#:هم‌چنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های مختلف هم به روش مشابهی ترجمه شوند (مثلاً واژهٔ Patrol در تمام افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
 
  +
#:افزودن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در برگردان این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
#در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (نظیر email یا fax) اولویت همیشه با واژه‌ای است که در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را در حال حاضر دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر بین فارسی‌زبانان عبارت «فن‌آوری» آن قدر متداول است که در ترجمه‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود یا واژه «بدافزار» به جای malware کاملاً متداول و قابل استفاده است. در مقابل، واژهٔ «کلیک» بهم همین شکل وارد زبان فارسی شده و جا افتاده و نباید از ترجمه‌های نامتداول به جای آن استفاده شود.
 
  +
#برای ترجمهٔ واژه‌های فنی می‌توان از [http://tihcec.tabaar.com/Nashrie/Files/874.pdf واژه‌نامهٔ مرجع برای ترجمهٔ محیط لینوکس] الهام گرفت.
#:در مواردی که پیش از این ترجمهٔ مدیاویکی با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ متداول، این تغییر را دست کم در پروژه‌های ویکی‌مدیا اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی اصلاح پیغام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
 
  +
در مواردی که مطمئن نیستید برگردان درست کدام است، '''نخست''' از کاربرهای با تجربه پرسش کنید.
#ترجمه‌های فضاهای نام، صفحه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را تغییر نباید داد، اما می‌توان جایگزین‌های بیشتری (alias) اضافه کرد.
 
#:اضافه کردن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در ترجمه این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
 
#برای ترجمهٔ واژه‌های فنی می‌توان از [http://tihcec.tabaar.com/Nashrie/Files/874.pdf واژه‌نامه مرجع برای ترجمه محیط لینوکس] الهام گرفت.
 
در مواردی که مطمئن نیستید ترجمهٔ درست کدام است، '''اول''' از کاربرهای با تجربه سوال کنید.
 
 
</div>
 
</div>
   
[[Category:Localisation|Localisation]]
+
[[Category:Localisation|Guidelines/fa]]
[[Category:fa|fa]]
+
[[Category:Persian|Localisation guidelines]]

Latest revision as of 08:53, 17 December 2019

ویکی‌ترجمه
مقدمه
شروع کار
Translation tutorial
چگونه شروع کنیم
جستارهای وابسته
رهنمودهای محلی‌سازی
غیر برخط
پاسخ پرسش‌های متداول
پشتیبانی

This is an essay about the guidelines of Persian translations of MediaWiki messages. The standards are written in Persian and the discussion also takes place in Persian, but the final decision will also be offered in English.

ترجمهٔ پیام‌های MediaWiki به زبان فارسی باید با رعایت این موارد انجام شود:

 1. تمام برگردان‌ها باید با پایه‌های نگارش فارسی که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفته شده و در ویکی‌پدیای فارسی نیز به کار می‌رود سازگار باشند. بر این اساس، استفاده از «ي» و «ك» عربی مجاز نیست، اتصال واژه‌ها به صورت «خانه‌ی من» نادرست است، استفاده از خط کج (/) به جای ممیز (٫) نادرست است و الی آخر.
 2. در برگردان پیام‌های نو باید دقت شود که سازگاری با پیام‌های موجود تا بیشترین حد ممکن رعایت شود. برای نمونه، دکمهٔ «Go» در همهٔ موارد باید به صورت «برو» ترجمه شود نه اینکه جایی «برو» و جایی «برود» ترجمه شود.
  در همین راستا، واژه‌های همگانی در همهٔ موارد استفاده باید یک جور ترجمه شوند. برای نمونه اگر فعل check در افزونه‌ای به عنوان «بررسی» ترجمه شده، در تمام موارد استفادهٔ آن باید همین ترجمه برایش استفاده گردد و از ترجمه‌های دیگر (مانند «کنترل»، «وارسی»، «بازدید» و ...) در آن افزونه استفاده نشود.
  همچنین واژه‌های مشابه باید در افزونه‌های گوناگون هم به روش مشابهی ترجمه شوند (نمونه: واژهٔ Patrol در همهٔ افزونه‌ها و نیز در خود نرم‌افزار یک ترجمه داشته باشد).
 3. در انتخاب معادل فارسی مناسب برای واژه‌های خاص انگلیسی (مانند email یا fax) برتری همیشه با واژه‌ای است که هم اکنون در فارسی معیار (به آن شکل که توسط بیشتر فارسی‌زبانان استفاده می‌شود) بیشترین کاربرد را دارد. برای نمونه، هم اکنون بین فارسی‌زبانان عبارت «فناوری» آن قدر فراگیر است که در برگردان‌ها هم باید به جای «تکنولوژی» به کار برود یا واژهٔ «بدافزار» به جای malware کاملاً فراگیر و قابل استفاده است. در مقابل، واژهٔ «کلیک» به همین شکل وارد زبان فارسی‌شده و جا افتاده و نباید از برگردان‌های ناروان به جای آن استفاده شود.
  در مواردی که پیش از این ترجمهٔ MediaWiki با واژهٔ نامتداول انجام شده، بهتر است پیش از تغییر آن به واژهٔ فراگیر، این تغییر را دست کم در پروژه‌های WikiMedia اطلاع‌رسانی کنید تا اعضای آن پروژه‌ها آمادگی درست کردن پیام‌های سیستم به صورت محلی را داشته باشند.
 4. برگردان‌های فضاهای نام، برگه‌های ویژه و واژه‌های جادویی را نباید تغییر داد، ولی می‌توان جایگزین‌های (alias) بیشتری اضافه کرد.
  افزودن بی‌مورد چندین جایگزین پسندیده نیست. روال کلی در برگردان این واژه‌ها آن است که دو جایگزین اصلی کفایت می‌کند: یکی با فاصلهٔ مجازی (نظیر «ساعت‌محلی») و یکی با خط زیر به جای فاصله (نظیر «ساعت_محلی»).
 5. برای ترجمهٔ واژه‌های فنی می‌توان از واژه‌نامهٔ مرجع برای ترجمهٔ محیط لینوکس الهام گرفت.

در مواردی که مطمئن نیستید برگردان درست کدام است، نخست از کاربرهای با تجربه پرسش کنید.