MediaWiki:Portal/hy: Difference between revisions

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Undo revision 8734076 by Kareyac (talk))
Tag: Undo
Line 1: Line 1:
  +
Խորհրդարան
Համայնքի պորտալ
 

Revision as of 20:43, 8 April 2019

Information about message (contribute)

Display name for the 'Community portal', shown in the sidebar menu of all pages. The target page is meant to be a portal for users where useful links are to be found about the wiki's operation.

See also:

  • Portal ("Համայնքային պորտալ")
  • Portal-url ("Project:Համայնքային պորտալ")
  • Accesskey-n-portal ("")
  • Tooltip-n-portal ("Նախագծի մասին, որտեղ գտնել ինչը, ինչով կարող եք օգնել")
Message definition (MediaWiki core)
Community portal

Խորհրդարան