MediaWiki:Nocreatetext/ta

From translatewiki.net
< MediaWiki:Nocreatetext
Revision as of 16:20, 24 February 2008 by Trengarasu (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

translatewiki.net புதிய பக்கங்களை ஆக்குவதற்கான அனுமதியை மட்டுப்படுத்தியுள்ளது. நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கும் பக்கங்களைத் தொகுக்க முடியும் அல்லது புகுபதிகை செய்யவும் அல்லது கணக்கொன்றை தொடங்குங்கள்.