MediaWiki:Readonlywarning/ses

From translatewiki.net
< MediaWiki:Readonlywarning
Revision as of 11:17, 9 January 2019 by Songhay (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Yaamar: Bayhayahugoo n' ka daaba hanseyan se, adiši war ši hin ka war barmawey gaabu sohõ. War ga hin ka war hantumoo bere k'a dam tuku ra nda k'a gaabu hiino se.

Dabariɲaa juwalkaa kaŋ n'a kufal na yaamaroo woo noo: $1