Portal:Bg/Glossary

From translatewiki.net
< Portal:Bg
Revision as of 21:26, 13 November 2019 by StanProg (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Принципи при превод на потребителски интерфейси

  • При преводите на елементи от потребителския интерфейс се използва именен стил, а не заповеден т.е. бутон „Delete“ се превежда „Изтриване“, а не „Изтрий“, съответно „Отмяна“, а не „Отмени“;
  • В текста използваме български кавички: „“, вместо ""

Речник на общите термини

Термин Превод Забележка
authentication удостоверяване
backend заден слой
bypass пренебрегвам
cancel отказ
caption описание като описание на файл
character знак „Символ“ се използва за „symbol“
checkuser проверяващ
claim твърдение В контекста на Уикиданни
deprecated непрепоръчителен
entity единица
feed хранилка съществително
header заглавка
highlighting оцветяване Syntax highlighting - Оцветяване на синтаксиса
interface administrator интерфейсен администратор
item обект
lock file заключващ файл
log дневник съществително
log out излизане
machine-readable машинночетим (Езикови справки: машинночетим/машинночитаем)
mark отбелязвам Да се избягва: маркирам
milestone основен етап
MediaWiki МедияУики Винаги се превежда, освен ако не е за служебна употреба.
notification известие
oversight ревизор, ревизия; oversighted > ревизирано
namespace именно пространство
parser ?
patrol патрулирам patrolled - патрулирани (не проверени)
permanent безвъзвратен безвъзвратно изтриване
permissions права
player плейър напр. при video player
preferences настройки
proxy ? Например: proxy server
qualifier квалификатор В контекста на Уикиданни
range диапазон (за IP-адреси)
review проверка За сега: в контекста на проверка на Рецензиращ (Reviewer) и проверка на редакции (check - проверявам, approve - одобрявам)
revision ?
Semantic MediaWiki Семантично МедияУики
settings настройки
snak снак
stash временно хранилище
statement изявление В контекста на Уикиданни
storage хранилище? storage path – път до хранилище? път за съхранение?; storage engine – хранилище на данни?
summary резюме
suppress потискам
survey ?
tab таб/раздел? Няма твърдо установена практика. Да се помисли!
talk page беседа
thumbnail миниатюра
toggle превключване Toggle view - Превключване на изгледа
token маркер
transclusion включване
two-factor authentication двукомпонентно удостоверяване
unblock отблокиране
unknown error ?
unrecoverable неотстранима напр: unrecoverable error
warning внимание при Warning:
watchlist списък за наблюдение
widget джаджа

Превод на съобщения свързани с API

Тези съобщения са с най-малък приоритет. Съобщенията от група API се използват основно от разработчици. Те трябва да бъдат преведени така, че преводът да е също толкова ясен, колкото оригинала. Моля, не превеждайте съобщения свързани с API-то, ако нямате поне базови познания по софтуерно документиране.

Пример 1: [1]

Термин Превод Забележка
dump копие Пример 1: Получава се копие на данните. Да не се превежда като архивно/резервно копие!
mapping картографиране? Пример 1: Get a dump of the CirrusSearch mapping for this wiki.
Get a ... Получаване на ... Пример 1: Това е описанието на примерите (MediaWiki:Apihelp-cirrus-mapping-dump-example/bg)
Return ... Връщане на ... Пример: Return the title, user, creation timestamp, and wikitext of a comment. Either pageid or title must be provided.