Portal:crk

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

See also

<templatestyles src="Template:Columns/styles.css"/>
 • Portal:cr : nēhiyawēwin (nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ)
  • Portal:crj : īnū ayimūn (īnū ayimūn / ᐄᓅ ᐊᔨᒨᓐ)
  • Portal:crl : īyiyū ayimūn (īyiyū ayimūn / ᐄᔨᔫ ᐊᔨᒨᓐ)
  • Portal:crm : ililîmowin (ililîmowin / ᐃᓕᓖᒧᐧᐃᓐ)
  • Portal:csw : omaškekôw (omaškekôw / ᐅᒪᔥᑫᑰᐤ)
  • Portal:cwd : nīhithawīwin (nīhithawīwin / ᓀᐦᐃᖬᐍᐏᐣ)