Portal talk:Sv

From translatewiki.net
Revision as of 06:48, 10 June 2008 by Boivie (talk | contribs) (Bevakning / Övervakning)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bevakning / Övervakning

svenskspråkiga Wikipedia har vi kommit fram till att det vore bra om alla *övervak* ändrades till *bevak* för att få enhetlig användning av termer. Jag tror det är följande sidor som behöver förändras:

--Boivie 06:48, 10 June 2008 (UTC)