Project:Powšykne rukowańske wuznamknjenje

From translatewiki.net
Revision as of 11:25, 21 July 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
TRANSLATEWIKI.NET NJERUKUJO ZA PŠAWOSĆ

Wužywanje pśełožkow w translatewiki.net jo na swójske riziko. Maju wužytne byś, ale translatewiki.net njamóžo za pšawosć how k dispoziciji stojecego wopśimjeśa rukowaś.

Translatewiki.net a jogo wobźěłarje njedawaju žedno zarucenje na kuždežkuli wopśimjeśe, lěc eksplicitnje lěc implicitnje zwuraznjone abo kazniske, inkluziwnje, ale nic na to wobgranicowane, zarucenje na pśedawajobnosć abo gódnosć za wěsty zaměr abo zarucenje na njezmólkatosć wopśimjeśa.