Difference between revisions of "Project:General disclaimer/mk"

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
   
  +
<br />
 
<big><center><strong>TRANSLATEWIKI.NET НЕ ГАРАНТИРА НЕОСПОРНОСТ</strong></center></big>
 
<big><center><strong>TRANSLATEWIKI.NET НЕ ГАРАНТИРА НЕОСПОРНОСТ</strong></center></big>
   

Revision as of 11:46, 27 September 2013TRANSLATEWIKI.NET НЕ ГАРАНТИРА НЕОСПОРНОСТ

Користете ги преводите на translatewiki.net на ваш сопствен ризик. Тие се направени со намера да бидат корисни, но translatewiki.net не може да ја гарантира исправноста на истите.

Translatewiki.net и неговите уредници не даваат никаква гаранција за содржините, било таа гаранција да е искажана, подразбрана, или статутарна, вклучувајќи, но неограничувајќи се на, било каква гаранција за продажна вредност или погодност за одредена намена, или пак гаранција дека содржините ќе бидат без грешки.