Project:Penolak tuntutan umum

From translatewiki.net
Revision as of 11:25, 21 July 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
TRANSLATEWIKI.NET TIDAK MENJAMIN SEBARANG KESAHIHAN

Tanggung risiko sendiri dalam menggunakan terjemahan di translatewiki.net. Walaupun berguna tujuannya, namun isi kandungan di sini tidak boleh dijamin kesahihannya oleh translatewiki.net.

Translatewiki.net dan para penyuntingnya tidak membuat sebarang jaminan ke atas kandungan walau apa pun, sama ada tersurat, tersirat mahupun berlandaskan undang-undang, tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan yang tertentu, ataupun sebarang jaminan bahawa kandungan ini bebas daripada sebarang kesilapan.