Project:Penolak tuntutan umum

From translatewiki.net
Revision as of 14:33, 25 May 2013 by Anakmalaysia (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


TRANSLATEWIKI.NET TIDAK MENJAMIN SEBARANG KESAHIHAN

Tanggung risiko sendiri dalam menggunakan terjemahan di translatewiki.net. Walaupun berguna tujuannya, namun isi kandungan di sini tidak boleh dijamin kesahihannya oleh translatewiki.net.

Translatewiki.net dan para penyuntingnya tidak membuat sebarang jaminan ke atas kandungan walau apa pun, sama ada tersurat, tersirat mahupun berlandaskan undang-undang, tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan yang tertentu, ataupun sebarang jaminan bahawa kandungan ini bebas daripada sebarang kesilapan.