Project:Opće odricanje od odgovornosti

From translatewiki.net
Revision as of 11:25, 21 July 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
TRANSLATEWIKI.NET NE GARANTIRA NEOSPORNOST

Koristite prijevode na translatewiki.net na vaš vlastiti rizik. Oni su učinjeni s namjerom da budu korisni, ali translatewiki.net ne može garantirati ispravnost istih.

Translatewiki.net i njegovi uređivači ne daju nikakvu garanciju za sadržaje, bilo ta garancija da je izražena, implicirana, ili statutarna, uključujući, no neograničavajući se na, bilo koju garanciju o prodaji ili dobrobiti za određenu svrhu, ili pak garanciju da će sadržaji biti bez grešaka.