Project:Allmänt förbehåll

From translatewiki.net
Revision as of 14:25, 15 May 2013 by WikiPhoenix (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


TRANSLATEWIKI.NET GER INGEN GARANTI FÖR GILTIGHET

Använd översättningarna i translatewiki.net på egen risk. De är avsedda att vara användbara, men translatewiki.net kan inte garantera giltigheten av innehållet som finns här.

Translatewiki.net and its editors do not provide any warranty on the contents whatsoever, whether expressed, implied, or statutory, including, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any warranty that the contents will be error-free.