နည်းပညာ

From translatewiki.net
Revision as of 15:27, 20 March 2016 by Ninjastrikers (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Translatewiki.net သည် ဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို ပိုမိုလျင်မြန်စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုနည်းပညာအများအပြားကို အသုံးပြုလျက်ရှိကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ရလာဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်။ ယခု Wiki နှင့်မသက်ဆိုင်သည့် Translation Engine များအတွက် နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကို translation tutorial နှင့် documentation in general တို့တွင်ကြည့်ပါ။

ဘာသာပြန်ဆိုမှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူများ

ဘာသာပြန်ဆိုမှုဆိုင်ရာ အရိုးရှင်းဆုံးအထောက်အကူများမှာ အသုံး၀င်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းထားခြင်းသာဖြစ်သည်။

အခြားဘာသာစကားများသို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားမှုများ
ဘာသာပြန်ဆိုသည့်အခါ သင်မြင်တွေ့လိုသည့် ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သည့် ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုထားမှုများရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ပါက ၎င်းတို့အား ပြသပေးမည်ဖြစ်သည်။

နှီးနွယ်လျက်ရှိသည့် ဘာသာစကားတစ်ခုသို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားမှုများမှ သင့်အတွက် စကားလုံးများ၊ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် အဆိုပါဘာသာပြန်ဆိုထားမှုများကို အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။


Message documentation
Software များအားလုံးသည် စကားစပ်များပါ၀င်ခဲ့လျင်သော်မှ နားလည်ရန်ခက်ခဲသည့် ရှုပ်ထွေးသော messages များပါ၀င်ပြီး Translatewiki.net အတွင်း၌ အဆိုပါ messages များအတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည့် documentation များ ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မရှိခဲ့လျင်သော်မှ ကျွန်ုပ်တို့က အဆိုပါအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည့် ducumentation များကို သင်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အကူအညီပေးအပ်မည်ြဖစ်ပြီး သင်၏မေတ္တာရပ်ခံတောင်းခံလွှာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အကူအညီပေးအပ်ရေးစာမျက်နှာ support page သို့ ပေးပို့လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ Ducumentation က ဘာသာပြန်ဆိုမှုပြုသည့်အခါ သင်သတိမူရန်လိုအပ်သည့် context (button, title) နှင့် contents of the variables များအပြင် အခြားကျန်ရှိသည်များအကြောင်းကို ပြောပြပေးမည်ြဖစ်သည်။

စကားလုံးအထားအသိုစစ်ခြင်းများ
({ }) တွန့်ကွင်းအဖွင့်အပိတ် မမှန်ခြင်းများ၊ HTML ရေးသားမှုများ မှားယွင်းလွဲချော်နေခြင်းများ၊ အသုံးမပြုသည့် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာမှ မှတ်မိသိရှိခြင်းမရှိသည့် variables များ အစရှိသည့် ရိုးရှင်းသည့် အမှားများကို သတိပေးနိုင်ရန်အတွက် ရိုးရှင်းသည့်စစ်ဆေးမှုများ ထည့်သွင်းပေးထားသည်။

အဆိုပါရိုးရှင်းသည့် အမှားများကြောင့် ရံဖန်ရံခါတွင် ပြသမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် ၎င်းတို့အား စောစီးစွာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မှာ အရေးကြီးသည်။

ဘာသာပြန်ခြင်း နည်းပညာများ

၎င်းတို့မှာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် ကွန်ပျူတာသုံးဘာသာစကားနည်းပညာနယ်ပယ်များတွင် ရရှိထားသည့်အောင်မြင်မှုများကို အသုံးပြုထားသော ပိုမိုအဆင်မြင့်သည့် နည်းပညာများဖြစ်သည်။

Translation memory
ကျွန်ုပ်တို့သည် translate toolkit မှ translation memory software ကို အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ Translation memory က ပိုမိုဆီလျော်သည့် ဘာသာပြန်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် အကူအညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး အလားတူသို့မဟုတ် ထပ်ခါထပ်ခါပါဝင်သည့်စကားလုံးများကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စေမည်ဖြစ်သည်။
Yandex and Microsoft translation
အကယ်၍ Yandex Translate သို့မဟုတ် Microsoft Translator

တို့တွင် သင်၏ဘာသာစကားပါ၀င်ပါက ၎င်းတို့မှ အလိုအလျောက်အကြံပြုသည့် စကားလုံးနှင့် ဝါကျများကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်သည်။ copy-paste လုပ်ခြင်းများ မလိုအပ်တော့ပဲ ဘာသာပြန်ဆိုမှုစတင်ပြုလုပ်သည်နှင့် အလိုအလျောက်အကြုံပြုခြင်းများ စတင်မည်ဖြစ်သည်။