เทคโนโลยี

From translatewiki.net
Revision as of 11:04, 17 January 2013 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search


Translatewiki.net ได้ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนหลากหลายแบบเพื่อให้การแปลทำได้รวดเร็วและถูกต้อง

ความช่วยเหลือสำหรับการแปล

ความช่วยเหลือสำหรับการแปลอย่างง่ายนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์

การแปลเป็นภาษาอื่น
คุณสามารถเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่คุณต้องการขณะกำลังแปล คำแปลสำหรับภาษาดังกล่าวจะแสดงให้่เห็นเมื่อมีผู้ใช้คนอื่นแปลเรียบร้อยแล้ว การแปลภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งในตระกูลเดียวกัน อาจทำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างคำและไวยากรณ์ก็เป็นได้
Message documentation
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
การตรวจสอบไวยากรณ์โปรแกรม
เรากำลังตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณได้แปลมีข้อผิดพลาดหรือไม่ เช่น ตัวแปรที่มิได้ใช้ ตัวแปรที่หลงเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ โค้ด HTML ที่ไม่ถูกต้อง และการปิดวงเล็บไม่ครบ ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหกาในการแสดงผล เพราะฉะนั้นการตรวจสอบแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นเรื่องที่ดี

Translation technologies

These are more advanced technologies which take advantage of achievements in areas of computer science and language technology.

Translation memory
We are using translation memory software from the translate toolkit. Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages.
Yandex and Microsoft translation
You can also take advantage of suggestions made by Yandex Translate or Microsoft Translator if your language is supported. No more manual copy-pasting, the suggestion is there already when you start translating!