Εισάγω ή εισαγάγω

Jump to navigation Jump to search

Είχα ξεκινήσει να φτιάχνω και αυτό: Portal:El/MediaWiki/Εισάγω το οποίο έχει όλες τις περιπτώσεις αλλά ίσως έχει και κάποια λάθη. Το έφτιαξα συνδυάζοντας από διάφορες πηγές.

Protnet (talk)18:16, 29 November 2015

Ο Σαραντάκος λέει http://www.sarantakos.com/language/amalekite2.html να μην το χρησιμοποιούμε.

Εγώ λέω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, παρόλο που δε διαφωνώ με τον Σαραντάκο. Κάντε όπως νομίζετε.

FocalPoint (talk)20:21, 29 November 2015
 

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:MediaWiki talk:Changeemail-nochange/el/Εισάγω και εισαγάγω/reply (7).

Εντάξει, ευχαριστούμε για την απάντηση.

Glavkos (talk)22:05, 29 November 2015

Η ουσία είναι αυτό που αναφέρει ο Protnet. Ότι έχει σημασία να είναι γραμμένο 'σωστά'. Είναι καλό να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι το mediawiki δεν το χρησιμοποιούμε μόνο οι Βικιπαιδιστές ή οι Βικιμιδιστές, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται παντού και από τον οποιονδήποτε (και, πολύ σημαντικά, από μαθητές όπως αναφέρθηκε). Και θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ο υποψήφιος χρήστης να χρειάζεται να "παραμετροποιήσει" ξανά από την αρχή τη μετάφραση με βάση τις δικές του ή τις ευρέως καθιερωμένες γλωσσικές απαιτήσεις ή ευαισθησίες. Με τη λογική αυτή (και για πολλούς βέβαια ακόμη λόγους), η μετάφραση του Mediawiki -αλλά και κάθε σχεδόν λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρέως- δεν μπορεί να γίνεται με βάση κανόνες που προτιμά -ή που ορισμένες φορές έχει, κακώς, θεσπίσει ο ίδιος- ο μεταφραστής, αλλά τους επίσημους κανόνες της καθιερωμένης κάθε φορά γραμματικής. Για το ρήμα "εισάγω", ο κανόνας είναι ότι ο στιγμιαίος ενεστώτας σχηματίζεται με διπλασιασμό ("εισαγάγω"). Προσωπικά δεν μου αρέσει (μου θυμίζει το "ουδεπώποτε"), αλλά εφόσον έτσι είναι το γραμματικά σωστό, έτσι οφείλω και να το γράψω. Δεν έχω χρόνο τώρα να ψάξω στη γραμματική μου, δείτε επί του παρόντος (αν δεν τα έχετε δει ήδη) τη συζήτηση στο τρανσλάτουμ, και τη σχετική αναφορά (σημείο vi) στο εγχειρίδιο σύνταξης για τους μεταφραστές της ΕΕ, που είναι πολύ χρήσιμη αναφορά γενικότερα.

Τώρα, επειδή ακριβώς δεν μου αρέσει, προτιμώ την άλλη λύση, το "καταχωρίστε", που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε μεταφράσεις λογισμικού, ή, όταν είναι δόκιμο, το πιο απλό "πληκτρολογήστε". Όπου χρησιμοποιείται όμως το "εισάγω" στιγμιαία, θα πρέπει να γράφεται και σωστάː εισαγάγω.

Badseed (talk)01:57, 21 January 2016