Εισάγω ή εισαγάγω

Jump to navigation Jump to search

Είχα ξεκινήσει να φτιάχνω και αυτό: Portal:El/MediaWiki/Εισάγω το οποίο έχει όλες τις περιπτώσεις αλλά ίσως έχει και κάποια λάθη. Το έφτιαξα συνδυάζοντας από διάφορες πηγές.

Protnet (talk)18:16, 29 November 2015

Ο Σαραντάκος λέει http://www.sarantakos.com/language/amalekite2.html να μην το χρησιμοποιούμε.

Εγώ λέω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, παρόλο που δε διαφωνώ με τον Σαραντάκο. Κάντε όπως νομίζετε.

FocalPoint (talk)20:21, 29 November 2015
 

Ο Σαραντάκος λέει http://www.sarantakos.com/language/amalekite2.html να μην το χρησιμοποιούμε.

Εγώ λέω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, παρόλο που δε διαφωνώ με τον Σαραντάκο. Κάντε όπως νομίζετε.

FocalPoint (talk)20:27, 29 November 2015

Εντάξει, ευχαριστούμε για την απάντηση.

Glavkos (talk)22:05, 29 November 2015

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:MediaWiki talk:Changeemail-nochange/el/Εισάγω και εισαγάγω/reply (9).