Το σύστημα μιλάει στο χρήστη στον πληθυντικό

Jump to navigation Jump to search

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:El/MediaWiki/Please = Παρακαλώ / Παρακαλούμε/reply (6).