«بیش‌تر»

Jump to navigation Jump to search

«بیش‌تر»

Edited by author.
Last edit: 16:59, 30 August 2011

من «بیش‌تر» را اصلاً درست نمی‌دانم. «بیشتر» به اندازهٔ کافی ساده و نزدیک است و استفاده از «بیش‌تر» فقط باعث دیرفهمی این عبارت پرکاربرد می‌شود، تاجایی که توانستم «بیش‌تر»ها را به «بیشتر» تبدیل کردم. اگر نظر دوستان مخالف یا موافق این است، می‌شود رباتی را برای این اعمال آن به کار برد.

ebraminiotalk09:35, 12 August 2011

اگر چه کاملا سلیقه‌ای است اما بهتر است که یک شکل واحد را رعایت کنیم. حالا که این تغییر داده شده، به نظر من هم باید از «بیشتر» استفاده کنیم. من ربات آماده دارم؟ اجرا کنم یا شما می‌خواهید انجام بدهید؟

Huji18:46, 29 August 2011

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:Fa/«بیش‌تر»/reply (2).

 

خود فرهنگستان هم در جایی که پیرامون «-تر» بحث کرده‌است می‌نویسد «بیشتر» و «کمتر» استثنا ست.

ZxxZxxZ (talk)16:33, 29 November 2011