«بیش‌تر»

Jump to navigation Jump to search

«بیش‌تر»

Edited by author.
Last edit: 16:59, 30 August 2011

من «بیش‌تر» را اصلاً درست نمی‌دانم. «بیشتر» به اندازهٔ کافی ساده و نزدیک است و استفاده از «بیش‌تر» فقط باعث دیرفهمی این عبارت پرکاربرد می‌شود، تاجایی که توانستم «بیش‌تر»ها را به «بیشتر» تبدیل کردم. اگر نظر دوستان مخالف یا موافق این است، می‌شود رباتی را برای این اعمال آن به کار برد.

ebraminiotalk09:35, 12 August 2011

اگر چه کاملا سلیقه‌ای است اما بهتر است که یک شکل واحد را رعایت کنیم. حالا که این تغییر داده شده، به نظر من هم باید از «بیشتر» استفاده کنیم. من ربات آماده دارم؟ اجرا کنم یا شما می‌خواهید انجام بدهید؟

Huji18:46, 29 August 2011

بله کمی سلیقه‌ای است یعنی نمی‌توانم بگویم که بنا به فلان منبع معتبر یا فلان قسمت دستور خط زبان فارسی (حداقل من نمی‌توانم) ولی «بیشتر» واقعاً کاربرد خیلی بیشتری دارد (حداقل تا جایی که من دیده‌ام) و «بیش‌تر» در مقابل آن مسخره می‌نماید (می‌شود آن را با «فاصله‌گذاری برای حفظ استقلال کلمات و درست‌خوانی» که در دفتر دوم دستور خط، صفحه دهم، موجود است هرچند که جمله‌ای کلی‌است توجیه کرد، همچنین در وب‌گاه فرهنگستان هم تا جایی که من بررسی کردم «بیشتر» به کار رفته). اگر خودتان زحمتش را بکشید ممنون می‌شوم.

ebraminiotalk16:46, 30 August 2011
 

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:Fa/«بیش‌تر»/reply (3).