رایانامه

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 9 October 2013 at 13:41.
The highlighted comment was created in this revision.

رایانامه

استفاده از "رایانامه" بجای "ایمیل" بخصوص هنگام ثبت نام بسیار گیج کننده است!

  Omidh (talk)14:59, 8 October 2013

  به نظر من رایانامه پر کاربرد شده و ترجمهٔ خوبی است. اکثر ترجمه‌ها در حال حاضر با رایانامه انجام شده و این ترجمه طبق این ویرایش در راهنمای ترجمه لینوکس نیز آمده است.

   ebraminiotalk13:21, 9 October 2013

   اگر اساس کار مترجمان راهنمای ترجمه لینوکس است, پس چرا بجای "اسم رمز" از "گذرواژه" استفاده می شود؟ اگر یک اشتباه است باید تصحیح شود

    Omidh (talk)13:41, 9 October 2013