"Diffar" -> "Skillnader"

Jump to navigation Jump to search

"Diffar" -> "Skillnader"

På många ställen har "diff"/"diffs" översatts till "diff"/"diffar". Jag föreslår att det borde översättas till "skillnad"/"skillnader", eftersom "diff" är en förkortning av "difference" (skillnad), men jag vill höra vad ni har för åsikter om saken. Vad säger ni?

// WikiPhoenix (Talk)16:10, 3 April 2012

Diff kan även ses som en förkortning av det svenska differens (=skillnad, olikhet, skiljaktighet).

Lokal Profil (talk)17:31, 3 April 2012

Okej, då byter jag ut alla "diffar" mot "differenser". Tack för snabbt svar!

// WikiPhoenix (Talk)14:03, 8 April 2012

Nej, det var inte det jag menade. Menade bara att diff inte nödvändigtvis är en enbart engelskt förkortning. Nu bor jag visserligen inte i Sverige sedan länge men jag skulle tro att "diff", i kodningssamanhang åtminstone, är relativt vanligt.

Om "diff"/"diffar" måste ändras så är nog "skillnad"/"skillnader" ett bra val. Men som sagt är jag inte säker på om ändringen behövs.

Lokal Profil (talk)15:06, 8 April 2012

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:Sv/"Diffar" - "Skillnader"/reply (4).

"diff" inte differens

Lokal Profil (talk)17:36, 9 April 2012

Okej, så vilken term är ni överens om som kan användas? Jag vill att allihopa ska förstå vad som menas med "diff".

// WikiPhoenix (Talk)14:31, 10 April 2012

Verkar som om mina svar gjort situationen skada än nytta. Ska försöka klargöra vad jag menade.

I första hand så ifrågasätter jag ifall orden "diff/diffar" verkligen behöver ändras. Ett argument emot att ändra orden är att termerna redan används i kod/data sammanhang (tror jag). Ytterligare ett argument är att originaltexten (på engelska) använder "diff/diffs" snarare än hela ordet "difference/differences".

Eftersom ett av originalargumenten för varför "diff/diffar" borde ändras var att dessa var förkortningar av engelska ord tog jag upp "differens" som ett exempel för varför de lika gärna kan tolkas som förkortningar av svenska ord.

Men OM "diff/diffar" ska ändras så är "skillnad/skillnader" de ord jag tror fungerar bäst.

Lokal Profil (talk)12:27, 15 April 2012

Okej, då ångrar jag mina ändringar så någon annan får ändra alla meddelanden med ordet "diff/diffar" om de vill.

// WikiPhoenix (Talk)20:44, 18 April 2012