Thread history

From Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
20:44, 18 April 2012 WikiPhoenix (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
12:27, 15 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
14:31, 10 April 2012 WikiPhoenix (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
17:36, 9 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
14:14, 9 April 2012 Stefan2 (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
15:06, 8 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
14:03, 8 April 2012 WikiPhoenix (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
17:31, 3 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to "Diffar" -> "Skillnader")
16:10, 3 April 2012 WikiPhoenix (talk | contribs) New thread created  

"Diffar" -> "Skillnader"

På många ställen har "diff"/"diffs" översatts till "diff"/"diffar". Jag föreslår att det borde översättas till "skillnad"/"skillnader", eftersom "diff" är en förkortning av "difference" (skillnad), men jag vill höra vad ni har för åsikter om saken. Vad säger ni?

// WikiPhoenix (Talk)16:10, 3 April 2012

Diff kan även ses som en förkortning av det svenska differens (=skillnad, olikhet, skiljaktighet).

Lokal Profil (talk)17:31, 3 April 2012

Okej, då byter jag ut alla "diffar" mot "differenser". Tack för snabbt svar!

// WikiPhoenix (Talk)14:03, 8 April 2012

Nej, det var inte det jag menade. Menade bara att diff inte nödvändigtvis är en enbart engelskt förkortning. Nu bor jag visserligen inte i Sverige sedan länge men jag skulle tro att "diff", i kodningssamanhang åtminstone, är relativt vanligt.

Om "diff"/"diffar" måste ändras så är nog "skillnad"/"skillnader" ett bra val. Men som sagt är jag inte säker på om ändringen behövs.

Lokal Profil (talk)15:06, 8 April 2012

"Differens" ser jag på svenska främst som en matematisk term. Används termen verkligen i kodningssammanhang?

Stefan2 (talk)14:14, 9 April 2012

"diff" inte differens

Lokal Profil (talk)17:36, 9 April 2012