Thread history

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

"Differens" ser jag på svenska främst som en matematisk term. Används termen verkligen i kodningssammanhang?

Stefan2 (talk)14:14, 9 April 2012

"diff" inte differens

Lokal Profil (talk)17:36, 9 April 2012

Okej, så vilken term är ni överens om som kan användas? Jag vill att allihopa ska förstå vad som menas med "diff".

// WikiPhoenix (Talk)14:31, 10 April 2012

Verkar som om mina svar gjort situationen skada än nytta. Ska försöka klargöra vad jag menade.

I första hand så ifrågasätter jag ifall orden "diff/diffar" verkligen behöver ändras. Ett argument emot att ändra orden är att termerna redan används i kod/data sammanhang (tror jag). Ytterligare ett argument är att originaltexten (på engelska) använder "diff/diffs" snarare än hela ordet "difference/differences".

Eftersom ett av originalargumenten för varför "diff/diffar" borde ändras var att dessa var förkortningar av engelska ord tog jag upp "differens" som ett exempel för varför de lika gärna kan tolkas som förkortningar av svenska ord.

Men OM "diff/diffar" ska ändras så är "skillnad/skillnader" de ord jag tror fungerar bäst.

Lokal Profil (talk)12:27, 15 April 2012

Okej, då ångrar jag mina ändringar så någon annan får ändra alla meddelanden med ordet "diff/diffar" om de vill.

// WikiPhoenix (Talk)20:44, 18 April 2012