"Statements" i Wikidata

Jump to navigation Jump to search
Wikidata statement.svg

Hej. För en översikt om hur de engelska termerna används rekommenderar jag bilden till höger. Statement är alltså både påståendet + källorna.

Jag tycker att statement=uttalande + claim=påstående funkar rätt bra.

Mitt uttalande är att "referens A påstår att värdet för egenskap B är C för objekt D". (My statement is that "Reference A claims that the value of property B is C for item D")

Lokal Profil (talk)14:57, 7 July 2015
Wikidata statement sv.svg

Och nu finns en bild på svenska =)

Lokal Profil (talk)09:31, 8 July 2015

Aha! Okej, då låter jag det vara som det är. Tack! :-D

// WikiPhoenix Talk18:45, 8 July 2015

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:Sv/"Statements" i Wikidata/reply (4).