Thread history

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results
Wikidata statement.svg

Hej. För en översikt om hur de engelska termerna används rekommenderar jag bilden till höger. Statement är alltså både påståendet + källorna.

Jag tycker att statement=uttalande + claim=påstående funkar rätt bra.

Mitt uttalande är att "referens A påstår att värdet för egenskap B är C för objekt D". (My statement is that "Reference A claims that the value of property B is C for item D")

Lokal Profil (talk)14:57, 7 July 2015
Wikidata statement sv.svg

Och nu finns en bild på svenska =)

Lokal Profil (talk)09:31, 8 July 2015

Aha! Okej, då låter jag det vara som det är. Tack! :-D

// WikiPhoenix Talk18:45, 8 July 2015

Inga problem. Det påminner mig åter igen om behovet av en inbyggd gemensamt kurerad ordlista =)

Lokal Profil (talk)09:53, 9 July 2015