"publika loggar" → "offentliga loggar"?

Jump to navigation Jump to search

"publika loggar" → "offentliga loggar"?

Vad sägs om att ändra översättningen av "All public logs" från "Alla publika loggar" till "Alla offentliga loggar"?

Pipetricker (talk)17:38, 7 November 2017

Jag har ingenting emot det. Kör hårt!

// WikiPhoenix Talk00:47, 12 November 2017

Done Done

Pipetricker (talk)09:55, 19 June 2018