"publika loggar" → "offentliga loggar"?

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 7 November 2017 at 17:41.
The "publika_loggar"_→_"offentliga_loggar"?_54180 highlighted comment was edited in this revision. [diff]

"publika loggar" → "offentliga loggar"?

Vad sägs om att ändra översättningen av "All public logs" från "Alla publika loggar" till "Alla offentliga loggar"?

    Pipetricker (talk)17:38, 7 November 2017