"publika loggar" → "offentliga loggar"?

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 12 November 2017 at 00:47.
The "publika_loggar"_→_"offentliga_loggar"?_54196 highlighted comment was created in this revision.

"publika loggar" → "offentliga loggar"?

Vad sägs om att ändra översättningen av "All public logs" från "Alla publika loggar" till "Alla offentliga loggar"?

    Pipetricker (talk)17:38, 7 November 2017

    Jag har ingenting emot det. Kör hårt!

      // WikiPhoenix Talk00:47, 12 November 2017