Återställ i Flow

Jump to navigation Jump to search

Återställ i Flow

Edited by author.
Last edit: 11:43, 26 November 2014

Jag märkte nyss att vi använder "återställ" för både "restore" och "undelete" i Flow. Det vore bra att särskilja dessa för att göra det tydligare vilken handling som utförts.

Tyvärr kommer jag inte på ett bra alternativ. Att tillägga kan vara att vi använder:

  • unhide = sluta dölja
  • unsupress = avcensurera
Lokal Profil (talk)16:45, 19 November 2014

Tyvärr krockar "sluta dölja" med unhide. Vad sägs om "ta fram" istället?

// WikiPhoenix Talk22:07, 25 November 2014

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:Sv/Återställ i Flow/reply (2).