Barnstar

Jump to navigation Jump to search

Detta är för att de utmärkelser de motsvarar (på sv.wp) har en blandning olika namn. Generellt skulle jag säga att WikiLove lämpa sig väldigt dåligt för översättning då den helt och hållet är skriven ur Engelska Wikipedias perspektiv.

Lokal_Profil (talk)12:18, 11 April 2014

Då ändrar jag allting så att "barnstar" blir "utmärkelse" om inte du eller någon annan har någonting emot det! :)

// WikiPhoenix [Talk]14:11, 1 May 2014

För de som i dagsläget saknar översättning skulle jag nog köra på det ja. Vissa utav de redan översatta är matchade mot specifika utmärkelser på sv.wp (som då ibland kalls stjärna/barnstar).

Lokal_Profil (talk)11:50, 2 May 2014

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:Sv/Barnstar/reply (4).