Thread history

From Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
23:38, 5 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
16:41, 5 April 2012 Stefan2 (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
14:48, 5 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) Comment text edited (fix)
14:20, 5 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
18:50, 4 April 2012 Stefan2 (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
16:01, 4 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
18:07, 3 April 2012 Stefan2 (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
17:28, 3 April 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
12:19, 15 February 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
11:41, 15 February 2012 Stefan2 (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
11:38, 15 February 2012 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
22:49, 16 January 2012 Stefan2 (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
12:08, 15 December 2011 Stefan2 (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
11:53, 15 December 2011 LPfi (talk | contribs) New reply created (Reply to Inkonsekventa licenstexter)
11:21, 15 December 2011 Stefan2 (talk | contribs) New thread created  

Inkonsekventa licenstexter

[1] ser jag att väldigt lika licenstexter har översatts olika. Jag tycker att det skulle vara bra att ha lite mer konsekvens här. I exemplen länkar jag till mallar på Wikimedia Commons där texterna används eftersom jag anser att det på så vis är lättare att se hur de används, men det är här som texterna behöver rättas.

Personligen tycker jag "har getts ut under licensen xxx" (alternativt "har släppts under licensen xxx") låter bäst, men det kanske finns folk som har andra åsikter? Det enda jag ändrar utan att fråga är ett felstavat landsnamn (och då passar jag samtidigt på att rätta till särskrivningen i samma licenstext).

Stefan2 (talk)11:21, 15 December 2011

Jag tycker också "getts ut under" låter bra, men är det korrekt? Förutsätts där en handling utöver licensieringen? Att "släppa" låter onödigt talspråkligt medan licensiera är ett krångligt och osvenskt ord. Av alternativen ovan är "gjorts tillgänglig under" min favorit.

LPfi (talk)11:53, 15 December 2011

Formuleringen "getts ut under" förutsätter nog att verket är utgivet, vilket jag inte tänkte på. Allt offentliggjort material är inte utgivet. I Sverige förutsätter väl det att det finns en ansvarig utgivare (vilket inte nödvändigtvis stämmer för exempelvis bloggar som skulle kunna vilja tillgängliggöra sitt material under någon av licenserna). I USA är statyer utplacerade före 1978 publicerade på det datum då de utplacerades medan statyer utplacerade senare räknas som opublicerade (se Commons). "Släppa" och "licensiera" låter som talspråkliga eller uppstyltade konstruktioner som bör undvikas. Ditt förslag om "gjorts tillgänglig under" är nog, vid närmare eftertanke, även min favorit.

Stefan2 (talk)12:08, 15 December 2011

Inga fler kommentarer på en månad. Kan man anta att det finns konsensus för "gjorts tillgänglig under"?

Stefan2 (talk)22:49, 16 January 2012

Tycker även jag att den lät bäst. Möjligen "gjorts tillgänglig under xxx licensen".

Lokal Profil (talk)11:38, 15 February 2012

Inga särskrivningar ("xxx licensen"), tack!

Stefan2 (talk)11:41, 15 February 2012