Thread history

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Nu bör alla vara fixade. Det kan fortfarande finnas några "arbete" som spökar då det inte alltid är klart från texten om "verk" passar in.

Lokal Profil (talk)23:38, 5 April 2012