Thread history

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Formuleringen "getts ut under" förutsätter nog att verket är utgivet, vilket jag inte tänkte på. Allt offentliggjort material är inte utgivet. I Sverige förutsätter väl det att det finns en ansvarig utgivare (vilket inte nödvändigtvis stämmer för exempelvis bloggar som skulle kunna vilja tillgängliggöra sitt material under någon av licenserna). I USA är statyer utplacerade före 1978 publicerade på det datum då de utplacerades medan statyer utplacerade senare räknas som opublicerade (se Commons). "Släppa" och "licensiera" låter som talspråkliga eller uppstyltade konstruktioner som bör undvikas. Ditt förslag om "gjorts tillgänglig under" är nog, vid närmare eftertanke, även min favorit.

Stefan2 (talk)12:08, 15 December 2011

Inga fler kommentarer på en månad. Kan man anta att det finns konsensus för "gjorts tillgänglig under"?

Stefan2 (talk)22:49, 16 January 2012

Tycker även jag att den lät bäst. Möjligen "gjorts tillgänglig under xxx licensen".

Lokal Profil (talk)11:38, 15 February 2012

Inga särskrivningar ("xxx licensen"), tack!

Stefan2 (talk)11:41, 15 February 2012

"gjorts tillgänglig under licensen xxx"

Lokal Profil (talk)12:19, 15 February 2012

Upptäckte nyss denna diskussionen igen. Så för att spika "gjorts tillgänglig under xxx" eller "gjorts tillgänglig under licensen xxx"? Själv föredrar jag den andra och om ingen motsätter sig så ger jag mig på att införa den formuleringen. Ni är även mer än välkomna att hojta till ifall ni håller med.

Lokal Profil (talk)17:28, 3 April 2012