Thread history

From Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
16:45, 7 August 2014 Lokal Profil (talk | contribs) Summary changed  
13:46, 7 May 2014 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Repository)
22:38, 5 May 2014 WikiPhoenix (talk | contribs) New reply created (Reply to Repository)
11:32, 2 May 2014 Lokal Profil (talk | contribs) New reply created (Reply to Repository)
14:08, 1 May 2014 WikiPhoenix (talk | contribs) New reply created (Reply to Repository)
16:26, 29 April 2014 Lokal Profil (talk | contribs) New thread created  

Repository

Jag tänkte städa upp bland de många olika (och ibland direkt felaktiga) översättningarna vi har för repository. Dock är jag osäker på vilket som fungerar bäst på svenska så feedback skulle vara uppskattat. Alternativ som jag identifierat är:

  • Repository
  • Repo (det som vanligen används, dock svengelska)
  • Förråd
  • Förvaring

Kan hända att ett utav grannspråken kan hjälpa men har inte kollat upp detta ännu.

Lokal_Profil (talk)16:26, 29 April 2014

Datatermgruppen har två uppslag om ordet;

  1. centralkatalog/utvecklingskatalog
  2. centrallager för databaser

Jag stötte nyss på detta problem också när jag försökte översätta Wikimedia:Wikipedia-ios-credits-title/sv (Open source repositories), men kunde inte bestämma mig mellan "centralkatalog för öppen källkod", "utvecklingskatalog för öppen källkod" och "centrallager för databaser för öppen källkod" eftersom alla låter knasiga.

// WikiPhoenix [Talk]14:08, 1 May 2014

Att dra in databaser blir oerhört missvisande.

Även katalog funderar jag på om det inte blir fel i det att man tror att det handlar om en separat mapp på datorn. Däremot tror jag definitivt att "central" tillför något som mina ovanstående förslag saknade.

Vad tros om en av Centralförvar, Centralförråd eller Centrallager om vi vill använda ett svenskt ord?

Exempel:

Open source repositories
Centrallager/-förvar/-förråd för öppen källkod
Add content from a git repository
Lägg till innehåll från ett git-centralförvar/-lager/-förråd
No group with repoadmin rights exist
Ingen grupp med administratörsrättigheter för centralförråd/-förvar/-lager
Lokal_Profil (talk)11:32, 2 May 2014

"Förråd" får mig att tänka på ett skjul där man ställer in gräsklipparen och "lager" får mig att tänka på lagerbyggnader, så jag lägger min röst på "förvar". På Wiktionary står det "placering på säker plats", så det låter okej. Vad tycker du?

// WikiPhoenix [Talk]22:38, 5 May 2014

Kör på den tycker jag. Har vi bara gått över till en standardiserad version kan vi alltid ändra oss lätt om vi hittar något bättre senare.

Lokal_Profil (talk)13:46, 7 May 2014