Repository

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Datatermgruppen har två uppslag om ordet;

  1. centralkatalog/utvecklingskatalog
  2. centrallager för databaser

Jag stötte nyss på detta problem också när jag försökte översätta Wikimedia:Wikipedia-ios-credits-title/sv (Open source repositories), men kunde inte bestämma mig mellan "centralkatalog för öppen källkod", "utvecklingskatalog för öppen källkod" och "centrallager för databaser för öppen källkod" eftersom alla låter knasiga.

// WikiPhoenix [Talk]14:08, 1 May 2014

Att dra in databaser blir oerhört missvisande.

Även katalog funderar jag på om det inte blir fel i det att man tror att det handlar om en separat mapp på datorn. Däremot tror jag definitivt att "central" tillför något som mina ovanstående förslag saknade.

Vad tros om en av Centralförvar, Centralförråd eller Centrallager om vi vill använda ett svenskt ord?

Exempel:

Open source repositories
Centrallager/-förvar/-förråd för öppen källkod
Add content from a git repository
Lägg till innehåll från ett git-centralförvar/-lager/-förråd
No group with repoadmin rights exist
Ingen grupp med administratörsrättigheter för centralförråd/-förvar/-lager
Lokal_Profil (talk)11:32, 2 May 2014

"Förråd" får mig att tänka på ett skjul där man ställer in gräsklipparen och "lager" får mig att tänka på lagerbyggnader, så jag lägger min röst på "förvar". På Wiktionary står det "placering på säker plats", så det låter okej. Vad tycker du?

// WikiPhoenix [Talk]22:38, 5 May 2014

Kör på den tycker jag. Har vi bara gått över till en standardiserad version kan vi alltid ändra oss lätt om vi hittar något bättre senare.

Lokal_Profil (talk)13:46, 7 May 2014