VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens elle källa?

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 2 August 2013 at 22:38.
This is the thread's initial revision.

VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens elle källa?

Alltså, det som inte är VisualEditor. Vi kallar det för källkod ibland, wikitext ibland.

Vidare kallar vi referenser för källor ibland (eller tvärtom). För att göra det otvetydigt kanske vi borde undvika "käll-" och använda wikitext och referenser?

    Skalman (talk)22:38, 2 August 2013