VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens eller källa?

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 3 August 2013 at 12:42.
The subject of this thread was changed from "VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens elle källa?" to "VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens eller källa?".

VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens eller källa?

Alltså, det som inte är VisualEditor. Vi kallar det för källkod ibland, wikitext ibland.

Vidare kallar vi referenser för källor ibland (eller tvärtom). För att göra det otvetydigt kanske vi borde undvika "käll-" och använda wikitext och referenser?

    Skalman (talk)22:38, 2 August 2013