VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens eller källa?

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 6 August 2013 at 03:34.
The highlighted comment was created in this revision.

VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens eller källa?

Alltså, det som inte är VisualEditor. Vi kallar det för källkod ibland, wikitext ibland.

Vidare kallar vi referenser för källor ibland (eller tvärtom). För att göra det otvetydigt kanske vi borde undvika "käll-" och använda wikitext och referenser?

    Skalman (talk)22:38, 2 August 2013

    Jag skulle använda wikitext för det gamla redigeringsläget.

    Källa/referenser är för mig två olika saker. Därför svårare att avgöra utan kontext.

      Lokal Profil (talk)03:34, 6 August 2013