VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens eller källa?

Jump to navigation Jump to search

Jag skulle använda wikitext för det gamla redigeringsläget.

Källa/referenser är för mig två olika saker. Därför svårare att avgöra utan kontext.

Lokal Profil (talk)03:34, 6 August 2013

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:Portal talk:Sv/VisualEditor: Är det källkod eller wikitext? Referens elle källa?/reply (2).