Thread history

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Många tack. Nu är workshopen över så meddelandegruppen kan översättas som vanligt.

Lokal Profil (talk)07:40, 10 September 2014