Thread history

From User talk:Михајло Анђелковић
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
18:12, 27 January 2018 Acamicamacaraca (talk | contribs) New thread created  

Неправилно

Није фајл него датотека, није мод него режим и није претраживач или браузер него нрегледач. Односи се на странице које сам скоро изменио које си ти направи

-Александар Живковић ()18:12, 27 January 2018