Thread history

From User talk:תומר ט
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
12:23, 19 December 2012 תומר ט (talk | contribs) New reply created (Reply to מוזילה)
10:29, 2 December 2012 Amire80 (talk | contribs) New thread created  

מוזילה

שלום תומר,

ראיתי שאתה מתרגם מחרוזות של מוזילה. אני מודה לך מאוד, אבל חייב לומר לך דבר חשוב: התמיכה במוזילה כאן בטרנסלייטוויקי ניסיונית ובניגוד למיזמים אחרים שאנחנו תומכים בהם, אין שום הבטחה שהמחרוזות שאתה מתרגם באמת יועברו למוזילה. אני אנסה לשלוח את מה שתרגמת למוזילה, אבל מכל מיני סיבות טכניות אין הבטחה שזה באמת יתקבל.

תודה על ההבנה, וסליחה אם זה גרמתי לך לעבוד לחינם.

Amir E. Aharoni (talk)10:29, 2 December 2012

אוקיי, תודה. בעיקרון זה לא כזה עקרוני לי, התעסקתי עם התרגום של מוזילה רק לצורכי תרגול הממשק של האתר :)

Tomer T (talk)12:23, 19 December 2012