Thread history

From User talk:Amire80
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
18:01, 24 August 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to שחזור מ או שחזור)
16:57, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) New reply created (Reply to שחזור מ או שחזור)
08:55, 24 August 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to שחזור מ או שחזור)
08:30, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) Comment text edited  
08:30, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) Comment text edited  
08:28, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) Comment text edited  
08:28, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) Comment text edited  
08:27, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) New reply created (Reply to שחזור מ או שחזור)
08:24, 24 August 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to שחזור מ או שחזור)
08:18, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) Changed subject from "שחזור" to "שחזור מ או שחזור"  
08:09, 24 August 2020 דגש (talk | contribs) New reply created (Reply to שחזור)
20:52, 23 August 2020 Amire80 (talk | contribs) New reply created (Reply to שחזור)
20:08, 23 August 2020 דגש (talk | contribs) New thread created  

שחזור מ או שחזור

אי אפשר לשחזר שלוש עריכות. משחזרים את הדף למצב שקדם ללפני העריכות. העריכות עצמן _מבוטלות_. זה שלפני שנים מישהו אידיוט (סליחה על הביטוי) תרגם את rollback ("גלגול") ל"שחזור" לא הופך את האיוולת לנכונה. ראה לדוגמה את הודעת המערכת "שוחזר מעריכות של AAA לעריכה האחרונה של BBB". _הדף (או הגרסה הישנה) _ שוחזר _מ_העריכות של מישהו. העריכות עצמן – בוטלו. אבל שוב דחוף לך לבטל בלי למצוא פתרון נכון יותר, רק כי "ככה היה". זה קידוש של הגרסה היציבה במקום שהוא טעות ברורה. רשמתי לפניי.

דגש חזק - talk20:08, 23 August 2020

תפסיק לערוך את זה בלי שום דיון. אם אתה רוצה, שאל עוד אנשים. אתה זה לא מספיק. אני לא רואה עם זה שום בעיה, ויש עוד המון אנשים שמדברים עברית ושהשתמשו בתוכנה הזאת, ולא התלוננו.

ובכל מקרה, בפעם הבאה שתקרא פה למישהו, לא משנה למי, במילים כאלה, תיחסם בלי אזהרה נוספת.

Amir E. Aharoni (talk)20:52, 23 August 2020

למה זה מפריע לך? יש לך התנגדות ממשית לשינוי הזה? מה מציק לך כשאתה רואה עריכה שלי? אם ההתנגדות שלך היא רק "קיים דיון" או "ככה זה היה" בלי להסביר למה הניסוח _שלך_ נכון או עדיף, ההתנגדות שלך חסרת משמעות.

דגש חזק - talk08:09, 24 August 2020

דבר ראשון, ואני כבר אמרתי את זה, אבל אני כנראה צריך להגיד את זה שוב: אין לי שום התנגדות עקרונית לעריכות שלך כי הן שלך. יש פה הרבה עריכות שלך שהן בסדר גמור. יש לי התנגדות אליהן כשהן לא נכונות.

וכן, יש לי התנגדות לזה, לא כי זה „יציב”, אלא כי השינוי שלך פשוט לא נכון.

„שחזור” (revert) היא פעולה בלחיצה אחת שמשחזרת את כל העריכות של המשתמש עם תקציר אוטומטי, וזאת פעולה שנדרשת הרשאה כדי לבצע אותה. אומרים את זה בכל השפות גם על הגרסאות שנעלמות וגם על הגרסה שמוצגת בסוף.

„ביטול” (undo) היא פעולה דומה, אבל ידנית יותר. היא קיימת בערך מאז 2006.

זה המינוח בכל השפות. מעולם לא שמעתי שמישהו התלונן, בשפה כלשהי, שמפריע למישהו שאומרים revert גם על הגרסאות הרעות וגם על הגרסה הטובה. כמו־כן, יש בידול בין שתי המילים: „שחזור” ו„ביטול” הם דברים שונים. (יש בעברית בעיה אחרת עם „שחזור”: גם דף שהיה מחוק וחוזר להיות מוצג נקרא „משוחזר”. באנגלית זאת מילה אחרת: restore. אבל לא בכך עסקינן, וגם על זה לא שמעתי שמישהו אי־פעם התלונן.)

בנוסף, העריכות הבלתי־זהירות שלך גורמות לניסוחים שגויים לחלוטין בדף התרומות ובדף השוואת הגרסאות: „שחזור מעריכתו של”. איך לי מושג איך הגעת לזה בכלל. נצטרך לחכות לרענון התוכנה כאן כדי שזה יתוקן.

אם אתה לא מסכים, זה בסדר. אולי אני ורותם טועים. אולי אפשר לשנות דברים בעברית, ואולי אפילו אפשר לשנות דברים בכל השפות. אבל אל תחליט על זה בעצמך. מדובר בשני מונחים לפעולות נפוצות מאוד, שמופיעים בהמון מקומות, ואם משנים בהם משהו, צריך לעשות את זה אחרי דיון מקיף, וכנראה לא רק בעברית.

אל תשחזר את זה שוב בלי לדבר עם עוד אנשים.

Amir E. Aharoni (talk)08:24, 24 August 2020

"העריכות הבלתי־זהירות". לא פחות. אז פעם אחת בכל שנותיי בוויקימדיה עשיתי בטעות נזק, אז נהייתי איש לא זהיר? לא יפה.

גם לדבריך, צריך לדון על ההבדל בין restore ו־rollback. אבל מה הג'האד נגד העריכה הזו?

דגש חזק - talk08:27, 24 August 2020

באנגלית ובכל שפה אחרת שאני יכול לקרוא המילה „עריכות” היא מושא ישיר ולא מושא עקיף. משחזרים את העריכות ולא מהעריכות. זה טוב לאנגלית ולעוד המון שפות, המון שנים זה היה טוב גם לעברית, ולא כי אני כתבתי ככה. ואיש לא התלונן. האם צריך לשנות את זה גם בשפות אחרות? אולי כן, אבל אתה תצטרך להסביר למה. אם לא צריך לשנות את זה בשפות אחרות, למה צריך לשנות את זה בעברית?

דיון בין rollback ל־restore זה דבר אחר ופחות חשוב כרגע. מה שמעניין אותך זה דיון בין rollback/revert ו־undo. עכשיו שאני מסתכל על זה באנגלית, השימוש ב־rollback ו־revert לא נראה לי עקבי, אבל אולי אני מפספס משהו. אני אברר אם יש הבדל מוגדר, או שזה אקראי, ואם זה אקראי, אולי זה דורש ליטוש. undo, לעומת זאת, היא בוודאות פעולה שונה, ובעברית קוראים לה „ביטול”. לשחזור בלחיצה אחת צריך לקרוא במילה אחרת.

Amir E. Aharoni (talk)08:55, 24 August 2020